โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แนวทางการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษา สังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2563,13:38   อ่าน 553 ครั้ง